Etiket: Ba-Bs bildirimi verme yükümlülüğü

Özelge: Sayısal loto bayii ve akbil satışı yapan mükellefin Ba-Bs bildirimi verme yükümlülüğü

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, sayısal loto bayiliği işi ile iştigal ettiğiniz bunun yanısıra akbil satışlarınızın da olduğu belirtilerek, söz konusu satışlardan dolayı Ba-Bs bildirim formu verme zorunluluğunuz bulunup bulunmadığı, bildirme zorunluluğunuzun bulunması durumunda, bildirim formlarında rakam olarak hangi tutarların dikkate alınması gerektiği hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.