Etiket: Bağımsız Denetçi

BAĞIMSIZ DENETÇİ OLMA ŞARTLARI

Bağımsız denetçi, Bağımsız denetim yapmak üzere, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavirlik ya da serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış meslek […]