Etiket: basit usul

Özelge: Sanal gerçeklik gözlükleri ile eğitici-öğretici, eğlendirici kısa similasyon video izletisi faaliyeti nedeniyle basit usulden yararlanılıp yararlanılamayacağı.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, eğitici-öğretici veya eğlendirici video yüklemesi yapılan sanal gerçeklik gözlükleri ile herhangi bir işyeri açmaksızın münhasıran gezici olarak yaptığınız video izletisi faaliyetiniz dolayısıyla basit usule tabi olmanın genel ve özel şartlarını topluca taşımanız ve aynı Kanunun 51 inci maddesinde sayılan faaliyetlerde bulunmamanız kaydıyla basit usulde vergilendirilmeniz mümkün bulunmaktadır.

İNTERNET ESNAF MUAFLIĞI İLE MÜKELLEFİYET ARASINDAKİ İNCE ÇİZGİ OLMAKTAN ÇIKTI.

Gelir İdaresi, esnaf muaflığı kapsamına girebilecek türdeki faaliyetler sonucu ortaya çıkan ürünlerin internet ortamı kullanılarak satılması durumunda ilgili kişilerin esnaf muaflığından yararlanamayacağı yönünde görüş vermekte idi. İdare bu tür görüşlerde, Vergi Usul Kanununda yer alan “İşyeri” tanımını çok geniş yorumlamakta idi. İnternet ortamının yararlanıldığı her durumda, esnaf muaflığı için gerekli şart olan “İŞYERİ AÇMAKSIZIN” şartının ihlal edildiği gerekçesi ile ilgililerin esnaf muaflığından yararlanamayacağı yönünde yorum yapılmakta idi. 

7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bazı yumuşatıcı düzenlemeler yapıldı. Buna göre, internet veya diğer elektronik ortamların kullanımı tek başına esnaf muaflığının kaybına neden olmayacak. Esnaf muaflığına ilişkin diğer şartları taşıyanların yıl için satış tutarı brüt asgari ücretin yıllık toplamını aşmıyorsa internet veya diğer elektronik ortamları kullanmaları artık esnaf muaflığının kaybı anlamına gelmeyecek.