Etiket: basit usul

BASİT USUL MÜKELLEFİN YANINDA ÇALIŞAN DİĞER ÜCRETLİNİN SGK PRİMLERİNİN GİDER YAZILMASI

Bilindiği üzere basit usule tabi mükelleflerin yanında çalışanlar “diğer ücretli” olarak vergi karnesi üzerinden vergilendirilmektedir. Ancak, diğer ücretlilerin vergi karnesine tabi olması basit usul mükellefinin çalışanlarına ilişkin SGK yükümlülüklerini ortadan kaldırmamaktadır. Aşağıdaki […]

Özelge: İşyeri Haricinde Semt Pazarında Satış Yapmak Basit Usul Mükellefiyetine Engel Teşkil Eder mi?

T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı : 13649056-120.01.01[2019/ÖZE-11]-6522 02.02.2021 Konu : Basit Usulde Vergilendirme hk.   İlgi : 14/11/2019 tarihli özelge talep formu. İlgide kayıtlı […]

Özelge: Hobi atölyesine katılan kişilere el işi kursu verilmesi faaliyetinin vergilendirilmesi hk.

T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı:62030549-120[65-2019/999]-E.859255 19.11.2020 Konu:Hobi atölyesine katılan kişilere el işi kursu verilmesi faaliyetinin vergilendirilmesi hk. İlgi : 22/08/2019 […]

Basit Usul Mükellefi, Genç Girişimcilere Kazanç İstisnasından Yararlanabilir mi? 

Basit usul mükellefi genç girişimcilere kazanç istisnasından yararlanabilir mi? Bu konuda basit usul mükellefinin önünde iki alternatif bulunmaktadır. Bunlardan birini tercih etmek suretiyle genç girişimci istisnasından yararlanması mümkündür. Bilindiği üzere 193 sayılı […]

Özelge: Basit usul mükellefinin işinde eşinin çalışması halinde basit usulde mükellef olup olmayacağı hk.

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı:48816587-120[2017]-6342    25.09.2018 Konu : Basit usul mükellefinin işinde eşinin çalışması halinde basit usulde mükellef olup olmayacağı hk. İlgi : 07.11.2017 tarih ve 3300 evrak kayıtlı özelge talep formunuz. İlgide kayıtlı […]

Özelge: Sanal gerçeklik gözlükleri ile eğitici-öğretici, eğlendirici kısa similasyon video izletisi faaliyeti nedeniyle basit usulden yararlanılıp yararlanılamayacağı.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, eğitici-öğretici veya eğlendirici video yüklemesi yapılan sanal gerçeklik gözlükleri ile herhangi bir işyeri açmaksızın münhasıran gezici olarak yaptığınız video izletisi faaliyetiniz dolayısıyla basit usule tabi olmanın genel ve özel şartlarını topluca taşımanız ve aynı Kanunun 51 inci maddesinde sayılan faaliyetlerde bulunmamanız kaydıyla basit usulde vergilendirilmeniz mümkün bulunmaktadır.

Özelge: İkinci ticari araç sahibinin basit usul mükellefi olmaya devam edip edemeyeceği hk.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı: 49327596-120.01.01[GVK.ÖZ.2017.9] – 69028   26.05.2017 Konu: İkinci ticari araç sahibinin basit usul mükellefi olmaya devam edip edemeyeceği hk. İlgi : 08/02/2017 tarih ve 36440 […]