Etiket: bedri gürsoy

MALİYE BAKANLARI: Bedri GÜRSOY

Bedri GÜRSOY Maliye Bakanlığı Dönemi: 17.11.1974 – 31.03.1975 1916 Çermik doğumlu; 1937 Siyasal Bilgiler Okulu mezunu; 1937-1943 Maliye Vekaleti Tahsilat Müdürlüğü Mümeyyizi, Varidat Umum Müdürlüğü Mümeyyizi, Zat ĠĢleri Müdürlüğü Stajyeri, Bütçe ve […]