Etiket: belediye gelirleri

Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme Harcı

Belediye Gelirleri Kanununda yer alan hayvan kesimi, muayene ve denetleme harcına ilişkin düzenleme aşağıdaki gibidir: ALTINCI BÖLÜM Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme Harcı Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı Konu:Madde 72Belediye sınırları […]

Tellallık (Tellaliye) Harcı ile İlgili Özelgeler

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun tellallık harcının konusunu belirleyen 67 nci maddesine göre; “Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde, belediyelere ait hal, balıkhane, mezat yerleri ve ilgilinin isteğine bağlı olarak belediye münadisi […]