Etiket: Belediye Vergileri

Belediye Gelirleri Kanununda Yer Alan Vergi, Harç ve Diğer Unsurlar

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca sağlanan gelirler; vergiler, harçlar, harcamalara katılma payları, ücretler, müze giriş ücretlerinden verilen pay ve maden paylarıdır. Bu gelirler aşağıda başlıklar halinde sunulmuştur: a) Belediye Vergileri – […]

Bazı kanun ve tebliğlerde yer alan 2017 yılında geçerli olacak maktu had ve tutarlar

Bazı kanun ve tebliğlerde yer alan 2017 yılında geçerli olacak maktu had ve tutarlar 27/12/2015 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğlerde; bazı kanun ve tebliğlerde yer alan maktu had ve tutarların […]