Etiket: belge düzeni

Özelge: Credit-Debit Note ile İthalatçıı Firmaca Yapılan İndiriminin Belgelendirilmesi ve KDV İndirimi

Buna göre, yurt dışındaki satıcı tarafından satılan mal miktarına veya fiyat farkına istinaden yurt içindeki alıcı adına fiyat indiriminde bulunması durumunda alınan mal veya hizmetin fiyatı azalacak, dolayısıyla alıcının yurt dışındaki satıcıya olan borcu da azalarak geliri artmış olacaktır. Bu durumda yurt içindeki alıcı firmanın yurt dışındaki firma adına fatura düzenlemesi gerekmektedir. Ayrıca, yurt dışındaki müşterinin credit note düzenlemesi mümkün olmakla beraber kayıtların vergi mevzuatına göre tevsiki açısından faturanın düzenlenmesi zorunluluğu ortadan kalkmamaktadır.

AFAD, Kızılay ve kurumsal firmalar tarafından nihai tüketicilere verilen ayni yardım kartlarına istinaden yapılan teslim ve hizmetlerin belgelendirilmesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; şirketinizin, ön ödemeli kartlar (AFAD Kart, Kızılay Kart, … Kart vb.) aracılığıyla nihai tüketicilere mağazalardan mal satışında bulunduğu, nihai tüketiciler açısından “ayni yardım kartı” olarak nitelendirilebilecek ödeme kartlarının, ilgili kişilerce mağazalarda alışveriş için kullanıldığı ve kullanım sırasında ürün teslimi ile birlikte ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlendiği, söz konusu kartların nihai tüketicilere teslimini gerçekleştiren ve kart bedellerini şirketinize ödeyen kurum ve kuruluşlardan gelen talepler üzerine, söz konusu kurum ve kuruluşlar adına kart bedelini tevsik etmek üzere Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ikinci bir belge düzenlenmesinin mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.