Etiket: belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmeleri

İş Sözleşmesi Nedir? Şekil Şartları Nelerdir?

İş sözleşmesinin tanımı ve şekil şartlarına ilişkin hususlar 4857 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde düzenlenmiştir. İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. […]