Etiket: bilanço esası

Özelge: Bilanço Esasına Göre Defter Tutarken İşi Terk Eden Mükellefin İşi Terk Edip Yeniden Başlaması Durumunda Tutacağı Defter Türü hk.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul ve Tahsilat Grup Müdürlüğü Sayı:53445970-105[2020/27-9-616]-E.47138 Tarih: 08.05.2020 Konu : Defter Tutma Hadleri İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; 2019 yılında kasaplık faaliyetinizi sürdürmekte iken […]

Web tasarım, program yazılımı ve android uygulamaları, mobil uygulamalar, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları Kazancı Ticari Kazanç mı Serbest Meslek Kazancı mıdır?

Mükellef, web tasarım, program yazılımı ve android uygulamaları, mobil uygulamalar, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamalarına yönelik yazılım ve hizmet işinden elde edilen kazancın serbest meslek kazancı olarak mı, ticari kazanç olarak mı vergilendirileceği hususunda vergi idaresinden görüş istemiştir. 

İdare yukarıda sayılan faaliyetleri birbirinden ayırarak cevap vermiştir. Vergi İdaresine göre;