Etiket: bilgi edinme hakkı

Bilgi Edinme Hakkı

Bilgi edinme hakkı, kendisi ile doğrudan ilgisi olsun ya da olmasın bireylerin, idarenin elinde mevcut olan bilgileri talep edebilmesi ve elde edilebilmesi hakkıdır. Bu anlamda, söz konusu ilke, bireyler ile devlet arasında […]

MÜKELLEFİN İZAHAT TALEP ETME HAKKININ BİLGİ EDİNME HAKKI VE DİLEKÇE HAKKINDAN FARKI

Mükellefler VUK 413 üncü madde uyarınca Gelir İdaresinden izahat talep etme hakkına sahiptirler. İdarenin verdgi izahata göre işlem yapan mükellef, daha sonra izahatın yanlış olduğu anlaşılsa bile ceza ve gecikme faizi ile muhatap olmaz. Oysa bilgi edinme ve dilekçe hakkı kapsamındaki idare ile yapılan yazışmalar aynı hakkı vermez.