Etiket: bilgi isteme

MÜKELLEFLER BİLGİ VERMELERİ İÇİN VERGİ DAİRESİNE ZORLA GETİRTİLEBİLİR Mİ?

Mükellef bilgi vermek, defter veya belge ibrazında bulunmak veya herhangi bir nedenle zorla vergi dairesine getirtilebilir mi? Vergi müfettişi zorla mükellefi çalışma odasına getirtebilir mi?