Etiket: borç yapılandırması

7256 Sayılı Alacakların Yapılandırılmasın İlişkin Torba Kanunla Getirilen Kolaylıklar

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7256 sayılı Kanun, 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun ile; • Vergi dairesine ödenmemiş […]