Etiket: BÜTÇE

7183 sayılı TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI HAKKINDA KANUN Kanun No: 7183, Kabul Tarihi 11.07.2019  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını […]

1950-2018 HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN VERGİ RAKAMLARI

1950 Yılından 2018’e vergi gelirleri bütçe hedefi ile gerçekleşme rakamları aşağıda sunulmuştur. 

Tablo: Bütçede yer alan vergi gelir rakamları ile gerçekleşmelerinin yıllar itibariyle gelişimi (1950-2018) 

Özel Gelirler

Özel gelirler karşılığında idarelere tahsis edilen özel ödenek miktarları, ilgili idarelerin bütçelerinde gösterilir. Malî yıl içinde kullanılabilecek özel ödenek miktarı, tahsil edilen özel gelir tutarını geçemez. Tahsil edilen özel gelirlerin ödenek tutarını aşması halinde, ödenek eklenemez.

Harcama Birimi ve Harcama Yetkisi Nedir? Harcama Yetkilisi Kimdir?

Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. Bütçeyle ödenek tahsis edilen birimler (genel müdürlükler, başkanlıklar vb.), harcama birimi ve her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisi […]

ÖRTÜLÜ ÖDENEK NEDİR?

Örtülü ödenek; kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, Devletin millî güvenliği ve yüksek menfaatleri ile Devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili Devlet ve Hükümet icapları için kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı bütçesine konulan ödenektir.

Kamuda Beyaz Fil Sendromu

Beyaz Fil Nedir?
Kamu maliyesi literatüründe, “kamusal beyaz fil” tabiriyle anılan ve görkemli, yüksek statüye sahip ancak üretken olmayan, koruması yüksek maliyet gerektiren ve vazgeçmenin mümkün olmadığı yatırımlar için kullanılmaktadır

Bütçe Hazırlama ve Uygulama Takvimi (Süreci)

OCAK – Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği bütçe uygulama tebliği yayımlanır. – Bakanlar Kurulu Kararıyla kamu görevlilerinin […]