Etiket: bütçeden yardım yapılması

Bütçeden Yardım Yapılması

5018 Sayılı Kanunun 29 uncu maddesi aşağıdaki gibidir: “Bütçelerden yardım yapılması Madde 29- Gerçek veya tüzel kişilere kanunda veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak, […]