Etiket: cari transferler

Bütçe ile İlgili Temel Kavramlar

Bütçe ile ilgili temel kavramlar aşağıda sunulmuştur. Bütçe temel Kavramları: Bütçe Bütçe, belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi ifade eder. […]