Etiket: çek tahsilatı muhasebe kaydı

101 ALINAN ÇEKLER HESABI, NİTELİĞİ, İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

Alınan çekler hesabı, gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletmeye verilmiş olup, henüz tahsil için bankaya verilmemiş veya ciro edilmemiş olan çeklerin izlenmesini sağlar. 

Yabancı para cinsinden düzenlenen çekler de Türk Lirası tutarları üzerinden bu hesapta izlenir. 
Alınan çeklerin yazılı değerleri ile borç, bankadan tahsil veya ciro edildiğinde alacak kaydedilir. 

Alınan çekler hesabı, borç bakiyesi veren bir hesaptır. Borç bakiyesi daima “tahsil edilecek çek” tutarını ifade eder. 

Çekin tahsili sırasında muhatap bankaya komisyon, haberleşme gideri veya BSMV gibi ödemeler, 7/A seçeneğinde 770 Genel Yönetim Giderlerine, 7/B seçeneğinde ise “794 Çeşitli Giderler” hesabına kaydedir.