Etiket: çekirdek enflasyon nasıl elde edilir?

Çekirdek Enflasyon Nedir?

Çekirdek Enflasyon Nedir?
Çekirdek enflasyon, fiyatlarda görülen tüm geçici etkilerin çıkarılması sonucunda fiyatların genel düzeyindeki artış anlamına gelir. Başka bir deyişle çekirdek enflasyon, enflasyonun geçici veya bir defaya mahsus etkilerden arındırılmış kalıcı kısmıdır.

Türkiye özelinde, fiyatlarda gözlemlenen tüm geçici etkilerin arındırılması suretiyle oluşturulmuş bulunan özel kapsamlı TÜFE göstergeleri kullanılarak ölçülen enflasyona çekirdek enflasyon denilmektedir.