Etiket: cezada indirim talebi dilekçe örneği

VERGİ CEZALARINDA İNDİRİM

İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve aşağıda gösterilen indirimlerden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını mevzuatta belirlenen sürede ödeyen mükelleflere cezada indirim uygulanmaktadır.