Etiket: çıkar ve baskı grupları rant

RANT SAĞLAMA-RANT KOLLAMA (RENT SEEKING)

Kentsel rantların oluşum ve bölüşüm süreçlerinin incelenmesinde dikkate alınması gereken bir diğer kavram ise “rant kollama” kavramıdır. Bu kapsamda, rant sağlama ile rant kollama kavramları farklı anlamlar ifade etmektedir. Kişiler sahip olduğu […]