Etiket: defter ve belge ibraz yükümlülüğü

DEFTER VE BELGELERİM “ZAYİ OLDU”, “ÇALINDI”, “KAYBOLDU”. NE YAPMALIYIM?

Dr. Hasan AYKIN PDF Formatı GİRİŞ Defter ve belgeler ticari hayatın en temel unsurlarıdır. Bu yüzden bunların belli sürelerle saklanması ve yetkililerce istenildiğinde ibraz edilmesi gerekir. Peki, defter ve/veya belgeleriniz zayi olur, […]

KARŞIT İNCELEME NEDENİYLE TALEP EDİLEN DEFTER VE BELGENİN İBRAZ EDİLMEMESİ DURUMUNDA KAÇAKÇILIK SUÇU OLUŞUR MU?

KARŞIT İNCELEME NEDENİYLE TALEP EDİLEN DEFTER VE BELGENİN İBRAZ EDİLMEMESİ DURUMUNDA KAÇAKÇILIK SUÇU OLUŞUR MU? Dr. Hasan AYKIN PDF Formatı GİRİŞ Vergi Usul Kanununun 253 üncü maddesi uyarınca, VUK’a göre defter tutmak […]

DEFTER VE BELGE İBRAZ ETMEME HANGİ DURUMLARDA GİZLEME SURETİYLE KAÇAKÇILIK SUÇUNU OLUŞTUR?

Dr. Hasan AYKIN GİRİŞ Türk vergi sistemi, büyük oranda beyan sistemine dayanmaktadır. Beyan sisteminin cari olduğu vergilemede, beyanın doğruluğunun tespiti açısından defter ve belge düzeni önem kazanmaktadır. Çünkü beyan sistemi yazılı belge […]

MATRAH/VERGİ ARTIRIMINDAN YARARLANMANIN DEFTER VE BELGE İBRAZ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE ETKİSİ

 Dr. Hasan AYKIN PDF Formatı I- GİRİŞ 03.08.2016 tarih 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun mükellefler açısından çok önemli düzenlemeler içermekte, kaçırılmaması gereken büyük fırsatlar sunmaktadır. Bunlar;  borçların yeniden yapılandırılması, […]

TARH ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DEFTER VE BELGE İBRAZ SÜRESİ İLE İLİŞKİSİ

Çalışmada tarh zamanaşımı süresinin defter ve belge ibraz süresi ile ilişkisi incelenmektedir. Özellikle takdire sevk nedeniyle uzayan tarh zamanaşımı süresinin defter ve belge ibraz yükümlülüğüne etkisi incelenmektedir.