Etiket: defter ve belge ibrazı

Danıştay Kararı: Defter ve Belge İbraz Süresinden Önce İncelemeye Başlanması İncelemeyi Kusurlandırır mı?

T.C. DANIŞTAY ÜÇÜNCÜ DAİRE Esas No: 2016/16196 Karar No : 2017/233 … TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince işin gereği görüşülüp düşünüldü: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mücbir sebepler başlıklı […]

KARŞIT İNCELEME NEDENİYLE TALEP EDİLEN DEFTER VE BELGENİN İBRAZ EDİLMEMESİ DURUMUNDA KAÇAKÇILIK SUÇU OLUŞUR MU?

KARŞIT İNCELEME NEDENİYLE TALEP EDİLEN DEFTER VE BELGENİN İBRAZ EDİLMEMESİ DURUMUNDA KAÇAKÇILIK SUÇU OLUŞUR MU? Dr. Hasan AYKIN PDF Formatı GİRİŞ Vergi Usul Kanununun 253 üncü maddesi uyarınca, VUK’a göre defter tutmak […]

DEFTER VE BELGE İBRAZ ETMEME HANGİ DURUMLARDA GİZLEME SURETİYLE KAÇAKÇILIK SUÇUNU OLUŞTUR?

Dr. Hasan AYKIN GİRİŞ Türk vergi sistemi, büyük oranda beyan sistemine dayanmaktadır. Beyan sisteminin cari olduğu vergilemede, beyanın doğruluğunun tespiti açısından defter ve belge düzeni önem kazanmaktadır. Çünkü beyan sistemi yazılı belge […]

TARH ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DEFTER VE BELGE İBRAZ SÜRESİ İLE İLİŞKİSİ

Çalışmada tarh zamanaşımı süresinin defter ve belge ibraz süresi ile ilişkisi incelenmektedir. Özellikle takdire sevk nedeniyle uzayan tarh zamanaşımı süresinin defter ve belge ibraz yükümlülüğüne etkisi incelenmektedir.