Etiket: DENETİM

Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı 2019-2021 Yayımlandı.

2019-2021 Dönemini Kapsayan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı yayımlandı. Aşağıda eylem planının mevzuat altyapısını, genel bileşenlerini ve bazı eylem örneklerini sunuyoruz. Böylece, yeni kayıt dışı eylem planında neler var? sorusunun cevabı az çok şekillenecek. Yazının sonunda yayımlanan tüm eylem planlarının linklerine de yer veriyoruz. 

Teftiş Nedir?

Teftiş; Arapça “fetş” kökünden gelmekte olup, “bir şeyin aslını, doğrusunu veya işlerin iyi yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan inceleme” anlamında kullanılmaktadır.

Resmi bir otoriteyi içeren teftiş, Latince “specere” bakmak, in-specere içine bakmak anlamında olmak üzere yakından incelemek, resmen araştırmak ve soruşturmak anlamlarına gelmekte, bu işi yapan kişiye de müfettiş denilmektedir.