Etiket: diğer ücretler

Gayrimenkul sermaye iradı sahipleri yanında çalışanların vergilendirilmesi

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 62030549-120[61-2015/806]-95157   14/07/2016 Konu : Gayrimenkul sermaye iradı sahipleri yanında çalışanların vergilendirilmesi İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eki dilekçenizin incelenmesinden; […]

Diğer Ücretlerin Vergilendirilmesi: Kapsama Girenler, Vergi Karnesi, Vergi Tutarı, Ödenme Dönemleri

Diğer Ücretler Nedir? Niye Var?

Bir kısım hizmet erbabının gerçek ücret üzerinden vergilendirilmesi ücretin saptanmasındaki güçlük nedeniyle mümkün olmamaktadır.

Gelir Vergisi Kanununda (md. 64) diğer ücretli kapsamında sayılan hizmet erbapları şöyledir;

● Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar,
● Özel hizmetlerde çalışan şoförler,
● Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri,
● Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar,
● Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması nedeniyle, Danıştay’ın olumlu görüşü ve Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.