Etiket: Diplomat muaflığı

Gelir Vergisinde Diplomat Muaflığı

Gelir Vergisi Kanunu Diplomat Muaflığı Madde 15 Yabancı devletlerin Türkiye’de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları (Fahri konsoloslar hariç) ile elçilik ve konsolosluklara mensup olan ve o memleketin uyrukluğunda bulunan memurları, Türkiye’de resmi […]