Etiket: Dolaylı Maliyetler (Indirect Costs)

Doğrudan Maliyet (Direct Cost), Dolaylı Maliyet (Indirect Costs) 

Hammadde maliyeti gibi doğrudan doğruya belirli bir ürünün imalatı ya da bir hizmetin
teslimi ile ilgili olarak katlanılan maliyetlerdir. 
Bir ürünün ya da hizmetin üretimi ile ilgili olarak ortaya çıkan; ancak, üretim süreciyle yakından ilişkili olmasına karşın, birden fazla ürün ya da hizmetin üretiminde ortak olarak katlanılan maliyetlerdir (ör. farklı ürünlerin imalatında kullanılan ekipmana yönelik hizmet veren bir tamirat bölümünün katlandığı maliyetler).