Etiket: düzeltme beyannamesi

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) (POŞET BEYANNAMESİ)

04.04.2019 tarih ve 30735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)” ile söz konusu beyannamenin verilme usul, süre ve esaslarına ilişkin hususlar düzenlendi. 

Kamuoyunda poşet vergisi olarak da isimlendirilen poşet üzerinden alınacak geri kazanım katılım payı beyannamelerinin (poşet beyannamesi) nasıl, hangi dönemlerde verileceğine ilişkin düzenlemeler aşağıdaki tebliğde yer almaktadır.