Etiket: e-defter muhafaza ve ibraz yükümlülüğü

ELEKTRONİK DEFTERİN (E-DEFTER) MUHAFAZA VE İBRAZ YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

ergi Usul Kanununun defter ve belge muhafaza (saklama) ve ibraz yükümlülüğü elektronik defter ve belgeler için de geçerlidir. E-deftler ve diğer belgelerin saklanma ortam ve şeklinde farklılıklar söz konusu olmaktadır. 

Elektronik defterler, istenildiğinde ibraz edilerek üzere ilgili olduğu beratları ile birlikte muhafaza edilmek zorundadır.  E-Defter Beratı : Elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Başkanlık Mali Mühürü ile onaylanmış dosyadır.