Etiket: e-fatura zorunluluğu olduğu halde kağıt fatura kesilmesi sonuçlar

Elektronik ortamda düzenlenmesi gerekirken kağıt ortamında düzenlenen faturanın KDV ve gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

E-fatura yerine kağıt fatura düzenlenmesi durumunda ne olur? Yaygın tabiri ile e-fatura düzenleme zorunluluğu olduğu halde kağıt fatura kesilmesi durumunun vergi usul, usulsüzlük cezası, belge düzeni, gider kaydı ve katma değer vergisi (kdv) açısından sonuçları neler olur? Konuya ilişkin vergi idaresinin görüşü aşağıdaki özelgede yer almaktadır.