Etiket: efektif vergi oranı

Vergi Piramitleşmesi Nedir?

Vergi piramitleşmesi, vergiden vergi alınması suretiyle tüketicinin katlandığı fiilen ödenen vergi oranının (efektif vergi oranı), kanuni vergi oranını aşması olarak tanımlanmaktadır. Vergi piramitleşmesi, yayılı muamele vergilerinde ortaya çıkan ve malın vergilendirilmiş kısmının, üst üste bir kaç […]

Kanuni (Nominal) ve Efektif Vergi Oranı Nedir?

Kanuni vergi oranı, vergi kanunlarında yer alan orandır. Örneğin, kurumlar vergisinin kanuni oranı 2019 yılı için %22’dir. KDV genel oranı %18’dir. Söz konusu oranlar ilgili mevzuatta yer alan nominal veya kanuni oranlardır. 
Efektif vergi oranı, bir işletme veya kişinin gelir veya kazancı üzerinden ödediği verginin kazancına oranıdır.