Etiket: ekstra fiskal fonksiyon

VERGİNİN FONKSİYONLARI

Verginin en temel fonksiyonu, kamu giderlerini karşılamaktır. Verginin bu fonksiyonu, verginin mali (fiskal) fonksiyonu veya verginin geleneksel fonksiyonu olarak da isimlendirilir. Ancak toplumsal ve ekonomik yapının gelişmesi ile birlikte verginin tek fonksiyonu mali […]