Etiket: elektronik fatura

E-Fatura Uygulaması

E-fatura uygulaması her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Elektronik faturanın kısaltması olan e-faturayı kullanmak zorunda olan mükelleflerin kapsamı yaygınlaşmaktadır. Bu nedenle aşağıda e-fatura uygulaması konusuna doğrudan 509 sıra Nolu Vergi Usul Kanunundan hareketle bilgiler […]

7103 sayılı Torba Kanunla Birlikte E-Fatura Yerine Kağıt Fatura Düzenleyen ve Alanların Canı Fena Yanabilir.

Torba Kanun formatındaki yasada pek çok konu var. Bu kadar konu arasında yapılan düzenlemelerden birisi de VUK 353 üncü maddedeki özel usulsüzlük cezalarına ilişkin. Önemli değişiklikler yapıldı. Ancak pek çok önemli değişikliğin arasında kaynaması muhtemel.  Düzenlemelerin özü şu; idare, yargı önünde savunmakta sıkıntı çektiği pek çok hususu ve yorumla yön verdiği ceza uygulamasını kanun düzenlemesi haline getirdi. Bu kapsamda elektronik fatura yerine kağıt fatura düzenlenmesinin özel usulsüzlük ile cezalandırılması hususu Kanuna girdi. 

Özelge: E-Fatura ve E-Defter Uygulamasına Geçme Zorunluluğuna İlişkin Parasal Limitin Hesabı Hk.

Bu hüküm ve açıklamalara göre; ortak ve ortaklarınızın işyerlerindeki kiracılara kar amacı olmadan aynı birim fiyatlar ile tanzim edilen yansıtma faturalardan kaynaklı olsa dahi 2015 yılı brüt satış hâsılatınızın 10 Milyon TL’nin üzerinde olması dolayısıyla kooperatifiniz, 01.01.2017 tarihi itibarıyla elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır.

TEMEL FATURA-TİCARİ FATURA AYRIMI

Elektronik fatura (e-fatura), veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

Elektronik fatura düzenlenirken iki farklı senaryo kullanılabilir: Temel Fatura 
Ticari Fatura 

Elektronik faturada red süresi

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı:67854564-1741-317                  26/06/2015 Konu: Elektronik faturada red süresi hk. İlgide kayıtlı özelge […]

Elektronik ortamda düzenlenmesi gerekirken kağıt ortamında düzenlenen faturanın KDV ve gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

E-fatura yerine kağıt fatura düzenlenmesi durumunda ne olur? Yaygın tabiri ile e-fatura düzenleme zorunluluğu olduğu halde kağıt fatura kesilmesi durumunun vergi usul, usulsüzlük cezası, belge düzeni, gider kaydı ve katma değer vergisi (kdv) açısından sonuçları neler olur? Konuya ilişkin vergi idaresinin görüşü aşağıdaki özelgede yer almaktadır.