Etiket: esnaf vergi muafiyeti belgesi

Evde Terzilik Yapanlar, Kıyafet Dikim Faaliyeti Yürütenler Esnaf Muaflığından Yararlanabilir mi?

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, evinizde dikiş makinası ile kişiye özel kıyafet dikimi yaptığınız belirtilerek, söz konusu faaliyetiniz dolayısıyla esnaf muaflığından yararlanıp yararlanamayacağınız ile esnaf vergi muafiyet belgesi alıp alamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

İNTERNET ESNAF MUAFLIĞI İLE MÜKELLEFİYET ARASINDAKİ İNCE ÇİZGİ OLMAKTAN ÇIKTI.

Gelir İdaresi, esnaf muaflığı kapsamına girebilecek türdeki faaliyetler sonucu ortaya çıkan ürünlerin internet ortamı kullanılarak satılması durumunda ilgili kişilerin esnaf muaflığından yararlanamayacağı yönünde görüş vermekte idi. İdare bu tür görüşlerde, Vergi Usul Kanununda yer alan “İşyeri” tanımını çok geniş yorumlamakta idi. İnternet ortamının yararlanıldığı her durumda, esnaf muaflığı için gerekli şart olan “İŞYERİ AÇMAKSIZIN” şartının ihlal edildiği gerekçesi ile ilgililerin esnaf muaflığından yararlanamayacağı yönünde yorum yapılmakta idi. 

7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bazı yumuşatıcı düzenlemeler yapıldı. Buna göre, internet veya diğer elektronik ortamların kullanımı tek başına esnaf muaflığının kaybına neden olmayacak. Esnaf muaflığına ilişkin diğer şartları taşıyanların yıl için satış tutarı brüt asgari ücretin yıllık toplamını aşmıyorsa internet veya diğer elektronik ortamları kullanmaları artık esnaf muaflığının kaybı anlamına gelmeyecek. 

Esnaf Muaflığı, Vergiden Muaf Esnaf

Esnaf Muaflığı Gelir Vergisi Kanununda düzenlenmiştir. Kanuna göre vergiden muaf esnaf olma şartları aşağıdaki maddede sıralanmıştır. Vergiden muaf esnaf: Madde 9 – (Değişik: 24/12/1980-2361/4 md.) (Değişik birinci cümle: 22/7/1998 – 4369/26 md.) […]