Etiket: FATF

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) IV. Tur Değerlendirmesi Hazırlıkları ile İlgili 2016/22 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Not: Bilindiği üzere Türkiye 1991 yılından bu yana Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force – FATF) üyesidir. Bu kapsamda, FATF üyesi olan ülkeleri karapara aklama, terörün finansmanı açısından denetlemekte ve bu denetim sonucunda ülke hakkında rapor hazırlamaktadır. Bu hazırlıklar kapsamında yapılacaklara ilişkin 2016 yılında yayımlanan Başbakanlık Genelgesi aşağıdadır. Genel kapsamında hazırlıklar yapıllmış, FATF yetkilileri Şubat ve Mart aylarında Türkiye’ye yerinde ziyaret (on-site visit) gerçekleştirmişlerdir. Hazırlanacak FATF Türkiye  IV. Tur Karşılıklı değerlendirme Raporunun (Mutual Evaluation Report) Ekim 2019 FATF toplantısında (2019 October Plenary) görüşülmesi beklenmektedir. 

FATF’İN YENİ HEDEFİ “PROFESYONEL KARA PARA AKLAYICILARI”

Kara para aklama, terörün finansmanı ile kitle imha silahları yayılmasının finansmanı ile mücadele konusunda küresel finansal sistemi korumak için politikalar geliştiren ve teşvik eden hükumetler arası bağımsız bir yapı olan Mali Eylem Görev Gücü (The Financial Action Task Force- FATF), 2018 yılında Profesyonel Kara Para Aklama Raporunu yayımladı. 
Rapora göre Profesyonel Kara Para Aklayıcıları, kendileri kara paranın elde edilmesi aşamasında rol almamakla birlikte, kara paranın aklanması için verdikleri teknik ve profesyonel destek ve katkı nedeniyle ücret veya komisyon alan kişi, örgüt veya kurumları ifade etmektedir.

Kara Para Aklama İle Mücadelede Nakit İşlem Bildirimi ve Türkiye Uygulaması

Aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında yükümlülerce yapılması zorunlu olan bildirimler, aklayıcı ve terörü finanse edenlerin finansal sistemi kendi amaçları için kullanmalarını önleme, kullananların tespit ve cezalandırılması amaçlarına hizmet eden önemli bir araçtır. Uygulaması yaygın bildirim türleri;

1- Şüpheli işlem bildirimi-ŞİB (Suspicious Transaction Report -STR)(7),

2- Nakit işlem bildirimi-NİB (Cash Transaction Report – CTR)(8) ve

3- Uluslararası fon transferlerine ilişkin bildirimdir.