Etiket: fatura fotokopisi

Özelge: Fatura asılları yerine fotokopilerinin muhasebe arşivinde bulundurulmasının cezai müeyyideye neden olup olmadığı.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü Sayı: 11395140-105[VUK-1-22497]-E.322849   Tarih: 31.03.2020 Konu: Fatura asılları yerine fotokopilerinin muhasebe arşivinde bulundurulmasının cezai müeyyideye neden olup olmadığı. İlgide […]

Özelge: Kaybolan fatura örneğinin vergi iadesinde kullanılıp kullanılamayacağı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Adana Vergi Dairesi Başkanlığı (Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.01.16.01/280 Tarih: 03/02/2006 Konu : Kaybolan fatura örneğinin vergi iadesinde kullanılıp kullanılamayacağı (GVK/Mükr.-121) İlgi: ………. tarih ve […]