Etiket: fiil ehliyeti

Hak Ehliyeti Fiil Ehliyeti

Hak ehliyeti fiil ehliyeti kavramları Türk Medeni Kanununda düzenlenmiştir. Türk Medeni Kanununun “Kişiler Hukuku” başlıklı Birinci Kitabının Gerçek Kişiler başlıklı Birinci Kısmının “KİŞİLİK” başlıklı birinci bölümünde düzenlenmiştir. Türk Medeni Kanununda gerçek kişiler […]

Medeni Hukukta Tüzel Kişilik

Türk Medeni Kanununda Tüzel Kişiliğe ilişkin genel hükümler aşağıdaki gibidir: Tüzel Kişilik Madde 47- Başlıbaşına bir varlığı olmak üzere örgütlenmiş kişi toplulukları ve belli bir amaca özgülenmiş olan bağımsız mal toplulukları, kendileri […]