Etiket: finansman gider kısıtlaması

Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin Tebliğ Taslağı Yayımlandı

Finansman gider kısıtlamasına ilişkin 19 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ taslağı kamuoyunun görüş ve önerisine açıldı. Aşağıda konuya ilişkin GİB Duyuru metni ve Taslak sunulmuştur. GİB Duyuru Metni 5520 sayılı Kurumlar […]

NAKDİ SERMAYE İÇİN FİKTİF FAİZ GİDERİ İNDİRİMİ

Dr. Hasan AYKIN PDF Formatı  I.GİRİŞ İşletmelerin finansmanında öz kaynak ve borçlanma olmak üzere iki temel kaynak söz konusudur. Pek çok ülke vergi sisteminde vergiye tabi kazancın tespitinde borçlanma nedeniyle ortaya çıkan […]