Etiket: geç gelen fatura ba formu

Mükellefin Eline Geç Ulaşan Faturalar Hangi Dönem Ba Formu ile Bildirilir?

Mükellef tarafından faturanın postadaki gecikme veya başka sebeplerle ellerine geç ulaşması durumunda, faturanın kayıtlara alındığı tarihte mi, yoksa düzenlendiği tarih itibariyle mi form Ba’ya dahil edilmesi gerektiği konusunda görüş sorulmaktadır. 

İdare bu tür görüş taleplerini, Ba-Bs bildirim yükümlülüğü ile ilgili genel mevzuatı hatırlatarak, şu şekilde cevap vermektedir: 

“Bu itibarla; yükümlülük kapsamındaki kayıtlı olduğunuz faaliyetiniz ile ilgili olarak yaptığınız ve aylık dönemler itibariyle bildirmek zorunda olduğunuz mal ve/veya hizmet alışlarınızın bildirileceği aylık dönemin, bu alışlara ilişkin belgelerin düzenlenme tarihi dikkate alınarak belirlenmesi gerekmektedir.”