Etiket: geçici madde 31

Faaliyet konularından biri inşaat işi olan mükellefin duran varlıklar grubunda yer alan taşınmazlarını 7326 sayılı Kanun kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutup tutamayacağı hk.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü Sayı : E-11395140-105[VUK3-7326-46]-1163107 24.12.2021 Konu : Faaliyet konularından biri inşaat işi olan mükellefin duran varlıklar grubunda yer alan taşınmazlarını […]