Etiket: gecikme faizi nedir

Gecikme Faizi Nedir?

Vergi hukukunda gecikme faizi Vergi Usul Kanununa göre alınmaktadır.Vergi Usul Kanununun 112/3 üncü maddesine göre, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlarda; dava konusu yapılmaksızın kesinleşen vergilere, kendi vergi kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın […]