Etiket: gecikme zammı

Vidanjör çekim ücreti, abone ücreti, borçtan dolayı kesme açma ücreti, sayaç montaj ücreti, atık su arıtma tesisine döküm ücreti, gecikme zammı ve cezalara uygulanacak KDV oranı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü) Sayı : 76464994-130[KDV.2016.216] – 39853 11.04.2017 Konu : Vidanjör çekim ücreti, abone ücreti, borçtan dolayı kesme açma ücreti, sayaç […]

Haksız Çıkma Zammı Nedir?

Ödeme emrine itiraz edilmesi ve haksız çıkılması durumunda reddolunan amme alacağının %10 miktarında zamlı olarak uygulanması şeklinde uygulanan zamma haksız çıkma zammı denilmektedir. 6183 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin beşinci fıkrasında “İtirazında […]

GÜNCEL GECİKME ZAMMI ORANLARI

GECİKME ZAMMI NEDİR? NASIL HESAPLANIR? Gecikme zammı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde düzenlenmiştir. Gecikme zammı, amme (kamu) alacağının süresinde ödenmeyen kısmı için vadenin bitim tarihinden itibaren […]