Etiket: gelir idaresi

7176 Sayılı Torba Yasa Neleri Düzenliyor? Tam metni ile birlikte

Bazı Kanunlar ile 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7176 sayılı Kanun 12.06.2019 tarih ve 30799 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Söz konusu yeni torba yasanın tam metni aşağıda sunulmuştur: Kanun […]

Gelir İdaresi Çalışanları için Defterdarlık ve Gelir Uzmanlığının Yolunu Açan Kanun Metni Yayımlandı.

Bazı Kanunlar ile 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7176 sayılı Kanun 12.06.2019 tarih ve 30799 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Söz konusu yeni torba yasaya Genel Kurul görüşmeleri sırasında eklenen bir geçici madde ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığında istihdam edilen ve öngörülen şartları taşıyan personele Defterdarlık ve Gelir Uzmanı olmanın yolu açıldı. Bu kapsamda 12.06.2019 tarihinden itibaren beş yıl içinde iki defa yapılacak sınavda başarılı olanlar kurumlarında Defterdarlık Uzmanı ve Gelir Uzmanı kadrolarına atanacaklar. 

Öylesine Yazılar: “Gelir İdaresi”, Gelir İdaresi midir?

Peki, Gelir İdaresi Başkanlığı bir “Vergi İdaresi” midir? Hayır.  Örneğin gümrük vergileri Gelir İdaresi Başkanlığının yetki alanına dahil değil. İthalde alınan KDV’de yine gümrük idaresi temel aktör. Dolayısıyla, gümrük vergisi, ithalde alınan KDV ve ithalat ve ihracat esnasında söz konusu olan vergi benzeri çeşitli yükümlülüklerin (fonlar gibi) toplam vergi gelirlerine oranını dikkate aldığımızda Gelir İdaresi Başkanlığını “Vergi İdaresi” olarak isimlendirmek de güçleşiyor. 

VERGİ UYUMUNU ARTIRMADA POLİTİKA ARACI OLARAK BÜYÜK MÜKELLEFLER BİRİMİ: KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ

LARGE TAXPAYERS UNIT AS A POLITICAL INSTRUMENT IN IMPROVING TAX COMPLIANCE:  COMPARATIVE ANALYSIS Dr. Hasan AYKIN[1] Gelir Politikaları Eski Genel Müdür Yardımcısı Özet Büyük mükelleflerin özellikleri ve vergiye uyum davranışları diğer mükelleflerden […]

MÜKELLEF HAKLARINDA YENİ VE İLERİ BİR AŞAMA: VERGİ MÜKELLEFİ OMBUDSMANLIĞI

    PDF Formatı   Son dönemde pek çok ülkede mükellef hakları konusunda önemli adımlar atılmaktadır. Öncelikle mükellef haklarının yasal düzeyde çerçevesi netleştirilmekte; daha sonra, gelir idarelerinin bünyesinde mükellef şikâyetlerini değerlendirme ve […]