Etiket: geri kazanım katılım payı

Geri Kazanım Katılım Payı Nedir? Hangi Ürünlerden Alınacak?

10 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7153 sayılı Kanunun 8. maddesiyle 2872 sayılı Çevre Kanunu’na “Geri kazanım katılım payı” başlıklı ek 11’inci madde eklenmiştir. Söz konusu maddeye göre, yurt içinde piyasaya arz edilen Kanuna ekli listede sayılı ürünlerden; poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan geri kazanım katılım payı tahsil edilecektir. 

Geri kazanım katılım payı ürünün piyasaya sürüldüğü tarihi takip eden ayın 15’ine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na beyan edilecektir. Zamanında beyan edilmeyen veya ödenmeyen katılım payları için gecikme zammı oranında faiz uygulanacaktır.