Etiket: geriye yönelik mükellefiyet tesisi

Geriye Yönelik Mükellefiyet Tesis Edilenlere Kesilen Özel Usulsüzlük Cezalarına İlişkin 449 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği

Geriye (geçmişe) yönelik mükellefiyet tesis edilenlere, mükellefiyet tesisinden önceki dönemde elektronik beyanname ve bildirimleri vermedikleri için kesilen özel usulsüzlük cezaları vergi yargısı tarafından; mükellefiyete bağlı sorumlulukların ancak ileriye yönelik olarak yerine getirilmesinin beklenebileceği gerekçesi ile kaldırılmıştır. Müstakar hale gelen yargı kararları üzerine Vergi İdaresi konuya ilişkin 449 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile düzenleme yaparak, gereksiz ihtilafların önüne geçmeyi amaçlamıştır.