Etiket: gıda bankaclığı bağış şartı

Gıda Bankacılığı

Gıda Bankacılığı, vergi sistemimizde yer alan sosyal nitelikli teşviklerden birisidir. 25/12/2003 tarihli ve 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 40 ve 89 uncu maddelerinde, Katma Değer Vergisi […]