Etiket: gider

Serbest Meslek Erbabı İşyerinde Kullanılmak Üzere Aldığı Binek Otomobilin Kredi Faizi, KKDF ve BSMV’sini Gider Olarak Dikkate Alabilir mi?

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı : 49327596-120[GVK.ÖZ.2020.69]-260995 14.10.2022 Konu : İşyerinde kullanmak üzere alınan araca ilişkin kredinin faizleri ile KKDF ve BSMV’nin gider olarak […]

STOKTAKİ EMTİA İLE İLGİLİ KUR FARKININ GİDER YAZILMASI VEYA MALİYETE EKLENMESİ

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIİSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)     TARİH : 08.03.2012 SAYI : B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-907 KONU : Stoktaki emtia ile ilgili olarak daha sonra ortaya çıkacak kur farklarının gider […]

Özelge: Mesleki Sorumluluk Sigorta Prim Ödemesi Gider Olarak Dikkate Alınır mı?

T.C.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 38418978-120[89-2020/24-İ]-E.367714 30.12.2020 Konu : Mesleki sorumluluk sigorta primlerinin mesleki kazancın tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı İlgi […]

Özelge: Müzik Enstrümanı Harcaması Eğitim harcaması Olarak Matrahtan (GVK:89) İndirilebilir mi?

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı: 11355271-120.04.99[89-2020/35]-E.50913 18.11.2020 Konu : Eğitim harcamaları (müzik enstrümanı) İlgi : 03/07/2020 tarihli özelge talep formu. İlgide kayıtlı özelge talep […]

Özelge: Şirket müdürü adına yaptırılan hayat sigortası poliçe bedellerinin gider yazılması hk.

T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı (Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü)      Sayı : 50426076-125[8-2018/20-354]-E.87300 12.10.2020 Konu : Şirket müdürü adına yaptırılan hayat sigortası poliçe bedellerinin gider yazılması hk.   […]

Hasılat-Ciro-Gider-Kar-Zarar Kavramları

Günlük yaşamda pek çok kavramı birbiri yerine kullanırız. Oysa teknik terim olarak bu sözcükler farklı anlamlar ifade eder. Hasılat Kavramı Hasılat, arapça çoğul bir sözcüktür. Hasılat, mahsuller, elde edilen şeyler anlamına gelmektedir. […]

Tapu Harcı ve Döner Sermaye Bedeli GMSİ Safi Tutarının Tespitinde İndirim Konusu Yapılabilir mi?

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı: 84098128-120.05.05[74-2019/3]-E.258095 Tarih: 08.07.2019 Konu: Tapu harcının GMSİ beyannamesinde indirimi hk. İlgi: 07/03/2019 tarihli özelge talep formunuz. Bornova […]