Etiket: giderler

Son Düzenlemeler Sonrası Serbest Meslek Kazançlarında İstisna Uygulaması ve İstisnanın Sınırı

Bilindiği üzere 7194 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile 193 sayılı Kanunun 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmek suretiyle, belli tutarın üzerinde serbest meslek kazancı elde edenlerin de beyanname vermesi öngörülmüştür. Bu […]

BOBİ FRS: Kâr veya Zarar Tablosu

Kâr veya Zarar Tablosu, işletmenin finansal performansı hakkında bilgi vermek üzere hazırlanan ve işletmenin raporlama dönemine ilişkin gelir ve giderleri ile bunların net sonucunu gösteren tablodur. Kâr veya Zarar Tablosunun Unsurları Kâr […]