Etiket: gizleme suretiyle kaçakçılık

KAYBEDİLEN FATURANIN VUK VE KDV AÇISINDAN HUKUKİ SONUÇLARI VE YAPILMASI GEREKLİ İŞLEMLER

PDF Formatı I. GİRİŞ Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesine göre, aksine hüküm olmadıkça VUK’a göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan ilişki ve işlemlere ilişkin kayıtların tevsiki zorunludur. Vergi Usul Kanununda bu […]

KARŞIT İNCELEME NEDENİYLE TALEP EDİLEN DEFTER VE BELGENİN İBRAZ EDİLMEMESİ DURUMUNDA KAÇAKÇILIK SUÇU OLUŞUR MU?

KARŞIT İNCELEME NEDENİYLE TALEP EDİLEN DEFTER VE BELGENİN İBRAZ EDİLMEMESİ DURUMUNDA KAÇAKÇILIK SUÇU OLUŞUR MU? Dr. Hasan AYKIN PDF Formatı GİRİŞ Vergi Usul Kanununun 253 üncü maddesi uyarınca, VUK’a göre defter tutmak […]

DEFTER VE BELGE İBRAZ ETMEME HANGİ DURUMLARDA GİZLEME SURETİYLE KAÇAKÇILIK SUÇUNU OLUŞTUR?

Dr. Hasan AYKIN GİRİŞ Türk vergi sistemi, büyük oranda beyan sistemine dayanmaktadır. Beyan sisteminin cari olduğu vergilemede, beyanın doğruluğunun tespiti açısından defter ve belge düzeni önem kazanmaktadır. Çünkü beyan sistemi yazılı belge […]