Etiket: harcama vergileri

Vergilerin Konularına Göre Sınıflandırılması: Gelir-Servet-Harcama Üzerinden Alınan Vergiler

Günümüzde en çok kullanılan ayırımlardan birisi de vergi matrahının niteliğine göre yapılan ayrımdır. Bu ayırıma göre, verginin matrahını gelirin oluşturması gelir üzerinden alınan vergileri (gelir/kazanç vergileri), vergi matrahının servetin oluşturması servet üzerinden alınan vergileri (servet vergileri), verginin matrahını harcamaların oluşturması ise harcamalar üzerinden alınan vergileri  (harcama vergileri) ortaya çıkarmaktadır.