Etiket: harcamalara katılma payının ödenmesi

HARCAMALARA KATILMA PAYI

Genel anlamda belediyelerin verdikleri birtakım hizmetlerden dolayı gayrimenkullerinde değer artışı meydana kişilerden aldıkları paylar olarak adlandırılabilecek olan “harcamalara katılma payları”, 29.05.1981 tarih ve 17354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2464 sayılı Belediye Gelirleri […]