Etiket: Hasan AYKIN

Vergi Gelirlerinde Tahsilat/Tahakkuk Oranında Trend Ne Yönde? (1970-2017 Dönemi)

Vergileme süreci, 5T süreci diye ifade edebileceğimiz, Tebliğ, Tarh, Tahakkuk, Tahsilat, Takip süreçleri ile diğer pek çok süreci ifade eder. Ancak, kamu açısından asıl hedef, Hazineye giren paradır. Bu nedenle, vergi sisteminin analizinde tahsilat oranları, gerek idarenin etkinliği gerekse vergi gayreti açısından yakından takip edilen bir veridir. 

Aşağıdaki grafikte 1970-2017 dönemi tahsilat/tahakkuk oranlarına yer verilmiştir. Söz konusu dönemde en düşük tahsilat oranı 1982 yılında gerçekleşmiştir. 2000’li yıllardan sonraki en düşük tahsilat oranı ise %81,2 ile 2016 yılında söz konusu  olmuştur. 

Kara Para Aklama İle Mücadelede Nakit İşlem Bildirimi ve Türkiye Uygulaması

Aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında yükümlülerce yapılması zorunlu olan bildirimler, aklayıcı ve terörü finanse edenlerin finansal sistemi kendi amaçları için kullanmalarını önleme, kullananların tespit ve cezalandırılması amaçlarına hizmet eden önemli bir araçtır. Uygulaması yaygın bildirim türleri;

1- Şüpheli işlem bildirimi-ŞİB (Suspicious Transaction Report -STR)(7),

2- Nakit işlem bildirimi-NİB (Cash Transaction Report – CTR)(8) ve

3- Uluslararası fon transferlerine ilişkin bildirimdir.

MALİ İSTİHBARAT BİRİMİ (FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT – FIU)

“Mali İstihbarat Birimi, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele amacıyla; suç gelirleri ve terörizmin potansiyel finansmanına ilişkin bilgiler ile ulusal mevzuatın gereği olarak kendisine bildirilmesi zorunlu finansal bilgileri almak (ve eğer mevzuatla yetkili kılınmışsa istemek), analiz etmek ve bu analiz sonuçlarını yetkili otoritelere dağıtmakla görevli ulusal nitelikte merkezi birimdir.”

MUHASEBECİLER GÜNÜ NEDEN 1 MART? DÜNYA HANGİ TARİHTE KUTLUYOR?

Muhasebe meslek mensupları tarafından kutlanan “muhasebeciler günü” dünyada ve Türkiye’de farklı tarihlerde kutlanıyor. Günün isimlendirmesinde “muhasebe günü” (accounting day) veya muhasebeciler günü (accountant’s day) tabirlerinin her ikisi de kullanıyor. Bu kısa çalışmada Türkiye’de muhasebe(ciler) gününün neden 1 mart tarihinde kutlandığını inceledik.